Kościół Macierzyństwa
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium
Matki Bożej Macierzyńskiej

Matka Boża Macierzyńska
koronowana
20 maja 2006 roku


Diecezja
Koszalińsko-Kołobrzeska

 width=

Pierwsza źródłowa wzmianka o mieście znajduje się w akcie z 1170 roku, w którym książę pomorski Kazimierz I przekazał 11 wsi oraz prawo patronatu nad kościołem w Trzebiatowie norbertanom, przybyłym z Lund w Szwecji. Założyli oni w w pobliskich Białobokach męski klasztor. W 1224 roku Trzebiatów stał się oprawą wdowią księżnej Anastazji, żony księcia pomorskiego Bogusława I. Ufundowała ona w mieście kościół św. Mikołaja oraz klasztor norbertanek. Od XIII wieku datuje się rozwój miasta. W roku 1277 roku książę Barnim I i jego syn Bogusław zawarli z opatem Tomaszem z klasztoru norbertanów układ w sprawie lokacji miasta i otwarcia w nim mennicy książęcej. W dniu 6 maja 1277 roku książęta oraz opat nadali miastu prawa miejskie.
O kościele maryjnym mówi się w dokumentach z 1228 roku, gdzie biskup Arnold z klasztoru w Białobokach oraz cały konwent przeznaczył na budowę kościoła wszystkie datki i ofiary. Za to przyszli gospodarze kościoła musieli przyjąć zobowiązanie budowy i utrzymania szkoły. Zasadnicza część kościoła została zakończona w XIV wieku, a niektóre jej fragmenty powstały w XV wieku. W latach 1865–1867 dokonano przebudowy kościoła w stylu neogotyckim, niszcząc wystrój gotycki. W 1986 roku odnowiono świątynię. Na szczególną uwagę zasługuje obraz ołtarzowy, którego twórcą jest Ernest Deger, najznakomitszy przedstawiciel katolickiego malarstwa kościelnego, malowidło przedstawia Matkę Bożą z wieńcem gwiazd nad głową, długimi włosami, księżycem pod stopami, trzymającą w lewej ręce Dzieciątko Jezus. Podobny obraz znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Kolonii oraz w Düsseldorfie. Wierni w Trzebiatowie czczą obraz wezwaniem Matki Bożej Łaskawej.

Trzebiatow.jpg
Trzebiatow wnetrze.jpg
Trzebiatow kosciol wnetrze.jpg
Trzebiatow kosciol mariacki.jpg
Trzebiatow ambona.jpg